Avís legal

Adopció · Parentalitat · Reproducció · Orígens · Parella

CENTRE DE PSICOLOGIA I PEDAGOGIA

 

Tel. 610 066 161

Avís legal i política de privacitat

1. AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l'ús del servei del Portal d'Internet www.centreaprop.com (d'ara endavant, el "Portal") que Aprop Centre de Psicologia (d'ara endavant "EL TITULAR") posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, l’"Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i els Serveis.

 

2. INFORMACIÓ GENERAL

El titular de la present web és Aprop Centre de Psicologia, registrada amb el núm. 3529198 (2) de certificat-títol de marca espanyola, i amb domicili social a Barcelona, 08022, Ronda General Mitre nº 99, Baix Interior.

 

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

3.1. Ús del Portal i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre altres: imatges, textos...) pertanyen al TITULAR.

3.2. Responsabilitat per danys i perjudicis

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui sofrir, directa o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la llei, en relació amb la utilització del Portal i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.

(b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR.

3.3. Introducció d’ hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines del Portal i als Serveis

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents:

(a) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR, els seus treballadors, les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats;

(b) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l’hiperenllaç.

(c) la pàgina web en la qual s'estableixi l’ hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers.

L'establiment de l’ hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En cas que els Usuaris hagin de proporcionar al TITULAR certes dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades Personals"), segons el que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Aprop Centre de Psicologia posa en el seu coneixement que es respectarà en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada, sense ser emprades per a qualsevol altra finalitat que no sigui atendre la seva sol·licitud, no sent cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

En tot cas, l'usuari pot exercir els drets accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit a Carrer Ravella nº 11, Baix 2a, 08021 Barcelona; o al correu electrònic: centreaprop@centreaprop.com.

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 

5. INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal, així com els continguts, són propietat del TITULAR, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i continguts.

 

6. ÚS DE COOKIES

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web.

Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible.

Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi del moment en que això succeeix.

 

7. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Normes d'Ús que es troben en el present Avís Legal, es regeixen per la Llei espanyola i, en el seu cas, autonòmica. Tant EL TITULAR com els usuaris del Portal estan d'acord en què per a qualsevol discrepància que pugui sorgir quant a la interpretació, compliment i/o execució, de les presents normes es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona, amb renúncia expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

Soy adulto, soy adoptado. Vivir la adopción después de los 18 años. Cristina Negre, Montse Freixa, Anna Cruañas.

 

Centre APROP

Adopció · Parentalitat · Reproducció · Orígens · Parella

_________________________________________________

 

Ronda Genral Mitre nº 99, Baix Interior - 08022 Barcelona

Tel. 625.232.036

centreaprop@centreaprop.com

 

 

Copyright © All Rights Reserved. Avís legal i política de privacitat